Alesia

Alesia Software - Statistiske analyser af kortgivning: kør selv


1. Indledning

Statistiske analyser af kortgivningsprogrammet har stor betydning for spillernes tillid til edb-givne kort. Derfor har offentliggjorte statistiske analyser været en del af dokumentationen siden 1992. I 1998 er denne del af dokumentationen udvidet med en programpakke der gør det muligt for alle interesserede selv at foretage statistiske optællinger på de kort som Alesia Softwares programmel giver.

Statistikpakken kan downloades og uden videre pakkes ud (fx i sit eget katalog) til kørsel på en DOS-PC. Forudsætningerne for at køre statistikpakken er:

  1. Selve kortgivningsprogrammet, som også kan hentes på nettet.
  2. Programmeringssproget Perl, som er offentligt tilgængeligt alle mulige steder.
  3. ca. 25Mb fri diskplads, hvoraf det meste kommer til at indeholde midlertidigt genererede bridgehænder.

2. Indhold af statistikpakken

Statistikpakken består af følgende filer:

stat-gen.pl stat-gen.pl er et Perl-script som genererer 160.000 fordelinger i underkataloget krq. På disse fordelinger foretages resten af statistikkørslerne. krq-kataloget fylder over 20 Mbyte, men det kan sagtens slettes når man i nogen tid ikke vil køre statistikkørsler. På Alesia Softwares udstyr [75 MHz Pentium, 40Mbyte RAM, Perl 4.0] tager genereringen ca. 45 minutter. stat-gen.pl kaldes fra en MS-DOS kommandolinje sådan her:

perl stat-gen.pl
stat.pl stat.pl er et Perl-script som kører en enkelt statistikkørsel. Selve den optælling der ønskes er specificeret i et andet Perl-script, som opgives som argument ved kaldet af stat.pl
card-cnt.pl
hcp.pl
8-card.pl
di-acekg.pl
n-pat.pl
d7-patt.pl
De øvrige 6 Perl-scripts specificerer hver sin optælling af interessante statistikker. 8-card.pl fortæller fx. hvor mange 8-farver Vest har i hver serie af 1000 kort. Det kan køres ved at kalde stat fra en MS-DOS kommandolinje sådan her:

perl stat.pl 8-card
di-acekg.txt
8-card.txt
n-pat.txt
d7-patt.txt
card-cnt.txt
hcp.txt
Resultatet af en kørsel med stat.pl kommer i en .txt-fil med samme navn som den .pl-fil der styrer optællingen. I eksemplet er resultatet tilgængeligt i 8-card.txt. En kørsel med stat.pl tager mellem 1 og 6 minutter på Alesia Softwares udstyr.
n-pat.xls
card-cnt.xls
4333.xls
d7-patt.xls
hcp.xls
.xls-filerne er eksempler på Excel-regneark, hvor resultaterne af optællinger med stat.pl er sammenlignet med teoretiske forudsigelser. Resultatet er ofte en khi-i-anden-teststørrelse. Groft sagt er optællingen statistisk suspekt hvis denne teststørrelse er under 0,05, men man skal huske at når programmet fungerer statistisk korrekt, vil hver 20. optælling i sig selv give en khi-i-anden test på under 0,05.
statfunc.pm
hcp.teo
hcp.teo er en hjælpefil der indeholder den teoretiske fordeling af antallet af honnørpoint på en tilfældig hånd. statfunc.pm er en pakke med nyttige rutiner og variable der deles af flere andre Perl-programmer.

3. Hvad kan man bruge statistikpakken til?

Uden særlige forudsætninger i Perl-programmering kan man bruge pakken til at gentage de tests som Alesia Software har udviklet på kort der er givet efter ens egen forblanding. Prøv dig frem!

Med et vist kendskab til Perl kan man let se hvordan man kan lave egne optællingsscripts, hvorved man får mulighed for at lave optællinger og efterfølgende statistiske tests til at belyse statistiske egenskaber i områder hvor man tvivler på at kortgivningsprogrammet opfører sig rimeligt. Igen er rådet: prøv dig frem!

Alesia Software modtager gerne henvendelser om nye statistiske prøver som synes at påvise områder hvor kortene ikke opfører sig statistisk tilfredstillende.


version 1998-05-11/jbc