Texas holdem, no limit, turneringspoker
Pre-flop: Alle folder til mig, hvad nu?
Det afhænger af position, hvor langt i turneringen jeg er, og hvilke kort jeg har.
Tidligt i turneringen, TAG Limpebord Senere i turneringen
8 7 6 5 4 3 CO BN SB BB   12-25xBB 8-12xBB 0-8xBB
    EP MP LP     EP      
AA-JJ R               RC R -- -- Skub
Par TT-99 RC       R       RC RC -- -- Skub
88 C     RC R       RC C -- >>T Skub
77-66 C         R     RC C -- >>T Skub
55-44 F     C     RC R RC C -- >>T Skub
  33-22 F     C       RC RC   C -- >>T Skub
AK, AQs R               RC R -- -- Skub
Esser AQo RC     R         RC RC   Skub
AJs C   RC   R       RC C <<L <<L Skub
AJo F   C     R     RC C <<L <<L Skub
ATs C           R   RC C <<L <<L Skub
ATo F     C     R   RC F <<L <<L Skub
A9s-A8s F     C     R   RC F -- -- Skub
A9o-A8o F       C   R   RC F -- -- Skub
A7s-A2s F           C R RC C -- -- F
  A7-A2 F           C R RC   F -- -- F
KQs F     C RC R     RC C <<L <<L Skub
Konger KQo, KJ F     C     R   RC C <<L <<L Skub
KTs, K9s F         C   R RC F <<L <<L F
  KTo-K9o, K8-K2 F               RC   F -- -- F
QJs F     C RC   R   RC C <<L <<L Skub
Damer QJo, QT F         C   R RC C <<L <<L Skub
Q9-Q5 F               RC F -- -- F
  Q4-Q2 F               F   F -- -- F
JTs C       RC R     RC C -- -- Skub
Knægte JTo F               F C <<L <<L F
  J9-J2 F               F   F -- -- F
T9s F     C     R   RC C >>T >>T Skub
Suited 98s-87s F     C       R RC C >>T >>T Skub
Connectors 76s-65s F             R RC C >>T >>T F
  54s-32s F               F   F -- -- F
Unsuited JTo-65o F               F C -- -- F
Connectors 54o-32o F               F   F -- -- F
Ellers andre kombinationer F               F   F -- -- F
F = fold                  
C = call    
R = raise    
RC = raise eller call, tilfældigt eller efter fornemmelse  
<<L = spilles mere loose under disse omstændigheder
>>T = spilles mere tight under disse omstændigheder  
-- = spilles på samme måde under disse omstændigheder
Skub = all in                  
Grundskemaet til venstre viser en strategi for raise, call
eller fold i en situation hvor vi er tidligt i turneringen og ved
et fuldt bord.  Typiske stakke er dybere end 25xBB.
Hvis der er færre end 10 spillere ved bordet, smider man
kolonner væk fra venstre.  Ved 6 spillere ved bordet, er
den første der byder (UTG) altså kolonne 4.
Hvis næsten alle potter består af 5 eller flere limpere der
ser floppet billigt, kan man spille mere loose i EP.  Det er
vist med en særlig søjle for limpeborde.
Hvis man næsten aldrig får lov at se et flop med en uraiset
pot, skal man calle mindre.  I stedet vælges mellem fold
og raise der hvor skemaet angiver call.
Når den mindste af ens egen stak og modstanderens er
mellem 8 og 25xBB, er der visse hænder der spilles mere
tight og andre der spilles mere loose end udgangstabellen
angiver.  Det er vist med to særlige søjler.
Med mindre end 8xBB er man desperat. Her skubber man
i en uåbnet pot med rigtigt mange hænder.  Beslutningen
afhænger stort set ikke af positionen.  Der er en særlig
særlig kolonne der viser det.
                   
Hovedinspirationskilde:
Dan Harrington & Bill Robertie: Harrington on Hold'em, vol. 1
version 2006-08-10