[boldens log] [gældende tidsfrist] [kampens status (geocaching.dk)] [nabocacher (geofodbold.tk)]
[hvordan logger man?] [8-timers-fristen]
[version jbc 2004-02-01 13:56


Geofodbold

Geofodbolden ruller!  Alle geocachere er velkomne til at være med. 

Anden halvleg

Anden halvleg begyndte ved dommerkast på midterpletten søndag 2004-02-01.  

Kampen slutter søndag 2004-03-28 klokken 00:00.  Det er lige 2 timer før sommertiden begynder.

Første halvleg

Holdene

Du spiller på blåt hold hvis du er født i februar, april, juni, august, oktober eller december.
Du spiller på rødt hold hvis du er født i januar, marts, maj, juli, september eller november.

Spillet i en nøddeskal

Historie

Geofodbold i den version der beskrives her, er inspireret af et tilsvarende spil  i Stockholmsområdet.  Geofodbold er oprindeligt opfundet i England.

Regler

Her er nogle regler man kan slå op i hvis man har brug for det.

1 Geofodbold er et spil baseret på geocaching.  Dets formål er at underholde geocachere.
1.1 Bolden er fodbold med en diameter på ca. 6 cm og en tilhørende vandrebille (travel bug). 
1.2 Boldens log hos www.geocaching.com fungerer som primær dokumentation for spillet.  Alle logninger i boldens log som vedrører spillet, skal ledsages af en tidsangivelse for selve logningen (med 5 minutters nøjagtighed).
1.3 Spillebanen består af  geocacher i Hovedstadsområdet (Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Københavns Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune).  Alle geocacher i området der har en fysisk beholder der er stor nok til at rumme bolden, hører med til banen.
1.4

Tre geocacher har særlig status, nemlig

1.5 Spillet går ud på få bolden i modstandernes mål.
2. Spillet foregår mellem to hold, rød og blå
2.1 Enhver geocacher der har eller opretter en konto hos www.geocaching.com, kan deltage i spillet.  Man hører til det røde hold hvis man er født i januar, marts, maj, juli, september eller november; ellers hører man til det blå hold. 
2.2 Hvis flere personer deler en konto hos www.geocaching.com, vælger de selv den person hvis fødselsdag tæller.  Dette valg gælder for hele kampen.
2.3 I enhver kamp skal spillerne erklære hvilket hold de spiller på, første gang de skriver i boldens log.
2.4 Kampen reguleres af en dommer, som ikke selv spiller med.
3. Spillet foregår ved at spillerne flytter bolden fra geocache til geocache.  Flytning af bolden foregår således:
3.A En spiller finder bolden i en geocache, noterer det i geocachens papirlog, og tager den med sig.
3.B Så snart det overhovedet er muligt, skriver spilleren i boldens log at man har bolden.
3.C Spilleren lægger bolden i en anden geocache på banen.  Denne geocache må højst være 8 km fra cachen i (A) (målt med www.geocaching.com's angivelser). Ved multicacher og lignende tæller cachebeskrivelsens koordinater, ikke koordinaterne på det sted hvor bolden faktisk er gemt.  Hvis cachebeskrivelsens koordinater er helt falske, fortolkes hvert enkelt tilfælde for sig. 
3.D Spilleren skriver i boldens log at bolden er lagt på ny.  Logningen skal ske senest 12 timer efter at bolden blev samlet op (A).
3.E Så snart bolden er lagt (iht. C) må modstanderholdet starte en ny flytning.
3.F Samme hold må først flytte bolden igen når der er gået 8 timer siden logningen (D), eller når modstanderholdet har lagt bolden (C) i en efterfølgende flytning.  Nedtællingen af de 8 timer er sat i stå hver nat mellem 00:00 og 06:00.
3.G Den samme spiller må ikke flytte bolden to gange i træk.  En anden spiller (fra modstandernes hold eller fra eget hold) skal flytte bolden først.
3.H En spiller må ikke gentage sin egen seneste flytning, heller ikke selv om andre spillere har foretaget adskillige flytninger i mellemtiden.
3.I Begrænsningerne i (G) og (H) ophæves ved scoring, frispark og dommerkast.
4. En kamp består af to halvlege, hver på 2 måneder.  Før første halvleg tildeles hvert hold ved lodtrækning et mål at forsvare.  Holdene bytter mål i anden halvleg.
4.1 Hver halvleg begynder ved et dommerkast fra midterpletten.
5 Der scores når bolden flyttes til et af de to mål.
5.1 Efter en scoring gives bolden op af det hold der er scoret mod.  Det sker ved frispark fra midterpletten.
6.1 Uregelmæssigheder ved en flytning straffes ved at dommerne tildeler modstanderne et frispark, normalt fra den cache bolden lå i før uregelmæssigheden. 
6.2 Ved andre uregelmæssigheder kan dommeren tildele frispark eller dommerkast efter eget skøn. 
6.3 Dommeren kan efter eget skøn benytte fordelsreglen og lade spillet gå videre trods en uregelmæssighed 
7. Dommerkast foregår således:
7.1 Dommeren annoncerer senest dagen før dommerkastet hvilken cache og hvilket kalenderdøgn dommerkastet vil finde sted i.
7.2 Dommeren placerer på et selvvalgt hemmeligt tidspunkt bolden i den geocache hvor dommerkastet skal finde sted.
7.3 Dommeren noterer senest en time derefter i boldens log at bolden er placeret.
7.4 Bolden er i spil så snart dommerens logning har fundet sted.
7.5 Alle spillere, også den der senest har flyttet bolden, må flytte bolden efter et dommerkast.
8 Frispark foregår således:
8.1 Frispark idømmes ved at dommeren noterer det i boldens log.
8.2 Et frispark er en almindelig flytning, hvor modstanderne skal forholde sig passivt indtil frisparket er taget. 
8.3 Enhver spiller på det relevante hold, også den der senest har flyttet bolden, må tage frisparket.
8.4 Hvis bolden er i en spillers besiddelse når vedkommende får at vide at der er dømt frispark til modstanderne, skal spillerens hold snarest muligt returnere bolden til den cache frisparket skal tages fra, og behørigt notere i boldens log når bolden er på plads.
8.5 Hvis bolden når der dømmes frispark, allerede ligger i en geocache, skal dette om nødvendigt noteres behørigt i boldens log, og bolden skal derefter blive liggende indtil frisparket tages.
8.6 Når der er idømt frispark, skal næste længden af næste flytning beregnes ud fra frisparkscachen, også selv om bolden faktisk ligger et andet sted.
8.7 Når et frispark er idømt og bolden om nødvendigt derefter er lagt i en cache og behørigt logget, har det hold der har fået frispark, 48 timer til at tage frisparket.  Hvis bolden ikke er taget inden for denne frist, er bolden frit tilgængelig for alle spillere på begge hold, men den næste flytning skal stadig beregnes ud fra frisparkscachen.
9. Det er en lovlig del af spillet at lægge nye cacher ud under spillet.  Nye cacher, hvad enten de er udlagt af spillere eller af andre, indgår i spillet efter nedenstående regler:
9.1 Cachen må ikke benyttes som mål for en flytning før en spiller fra modstanderholdet har fundet den og logget fundet.
9.2 En cache der ikke er specielt vanskelig (sværhed højst 2½, terræn højst 2½), må dog benyttes frit 72 timer efter at den er blevet udlagt og godkendt af www.geocaching.com.
9.3 En cache der er lagt af en spiller på modstanderholdet, må benyttes med det samme.
10.1 Det er en del af spillets ånd at spillerne på samme hold hjælper hinanden og kommunikerer med hinanden.  Men det er ikke i spillets ånd at samme person optræder som mere end én spiller 
10.2 Spillerne forventes at udvise en veludviklet sans for fairness.  Det er ikke i spillets ånd at lægge uvedkommende hindringer i vejen for modstanderne.
10.3 Spillerne kan stille spørgsmål til dommeren om regler og fortolkning af reglerne pr. e-mail.  Dommeren offentliggør sådanne spørgsmål og de tilhørende svar via boldens log.
10.4 Spillerne kan påtale regelbrud eller upassende optræden ved appel pr. e-mail til dommeren.  Sådanne appeller forventes at være overordentlig sjældne. 
10.5 Spillere der forbryder sig mod spillets ånd, kan efter dommerens skøn tildeles advarsler eller bortvises fra kampen.
10.6 Offentlige diskussioner af spillet, dets formål, dets regler, og alt hvad der ellers vedrører spillet, fx. på www.geocaching.dk, er i fuld overenstemmelse med spillets ånd.
11. Geocachere som støder på bolden i en geocache, men som ikke deltager i spillet, bedes indtrængende om ikke at forstyrre spillet ved at flytte eller fjerne bolden.  Man er velkommen til at notere sig boldens travel bug og symbolsk tage den ud af den cache den ligger i, for straks at lægge den tilbage.